نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

در نوجوانی مرد شد

شهید محسن مجیدی با سپری کردن کودکی تحصیلات خود را در سن ۷ سالگی آغاز کرد. او در سن ۱۲ سالگی پدر خود را...