نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

روایتی از شکنجه شهید نواب صفوی در زندان پهلوی به روایت سیدمحمود محتشمی‌پور

روایتی از شکنجه شهید نواب صفوی در زندان پهلوی به روایت سیدمحمود محتشمی‌پور

سید محمود محتشمی‌پور در بخش دیگری از خاطرات خود درباره نحوه آشنایی‌اش با امام خمینی می‌گوید: روز اولی‌ كه‌ اعلامیه انجمن‌های‌ ایالتی‌ و ولایتی‌ را مطالعه‌ كردم‌، یكی‌ از برادرانی‌ كه‌ با هم همرزم‌ بودیم‌ در بازار آقای‌ حاج‌ ابوالفضل‌ توكلی‌بینا بود كه‌ فردای‌ همان‌ شبی‌ كه‌ در مسجد این‌ اعلامیه‌ را دیدم‌ به‌ ایشان‌ گفتم‌ شما آیت‌الله خمینی‌ را می‌شناسید؟ حاج‌ ابوالفضل‌ توكلی‌ گفت‌: بله. گفتم‌ حاج‌ ابوالفضل‌! من‌ گمشده‌ خودم‌ را بعد از شهید نواب‌ صفوی‌ پیدا كردم‌.
ماجرای سر تراشیده شهید مهدی

ماجرای سر تراشیده شهید مهدی

حالا بعد از آن سال ها وقتی خبر شهادت مهدی راشنیدم همین عکس که سرش با زور تراشیده ولب خندان در کنار سید مصطفی دست در دست هم ایستاده بودند؛ میان هزاران عکس دیگر در ذهنم نقش بست.
رویای صادق

رویای صادق

چند سالی از این قضیه گذشت. انقلاب پیروز شد و در دوران جنگ مثل بقیه جوانان برای دفاع از مرزهای میهن اسلامی راهی جبهه شد.
خاطرات جنگ - یادداشت های سردار شهید کاظم فتحی زاده

خاطرات جنگ - یادداشت های سردار شهید کاظم فتحی زاده

کاظم فتحی زاده فروردین 1336 در مرکزی به دنیا آمد. شهید در دوران جنگ در سمت های مسئول گروهان شناسایی، مسئول شناسایی و گروه ضربت، مسئول واحد تخریب، جانشین گردان مهندسی، فرمانده قرارگاه خدمت کرد. شهید فتحی زاده بیست و پنجم اسفند ماه 1378 در دامنه های قلاویزان بر اثر انفجار مین به شهادت نایل گردید. شهید فتحی زاده در یادداشت های خود از خاطراتش از اوایل جنگ می گوید. در ادامه بخشی از یادداشت های سردار شهید فتحی زاده را بخوانید.
دیدار با آقا امام زمان ( عجل الله)

دیدار با آقا امام زمان ( عجل الله)

شهید اوحانی بر می گردد تا وضع را تشریح کند و کاملی بر می گردد تا نتیجه را گزارش دهد که می بینند آقا مهدی با تواضعی عجیب، با کسی صحبت می کند و چشمانش خورشیدوار می درخشند