نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

تیزر/ نخستین«جشنواره ملی آواها و نواهای ایثار»

تیزر/ نخستین«جشنواره ملی آواها و نواهای ایثار»

نخستین «جشنواره ملی آواها و نواهای ایثار» با موضوعات آواها، نواها و سروده های آوایی و آیینی با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت به همت اداره کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می شود.
تیزر/ جشنواره بین المللی کتاب ایثار و شهادت؛ سرخ نگاران

تیزر/ جشنواره بین المللی کتاب ایثار و شهادت؛ سرخ نگاران

نخسین جشنواره بین‌المللی کتاب ایثار و شهادت در سه بخش داستانی، تاریخ شفاهی و مستندنگاری به همت اداره کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می شود.