نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

کرامات شهیدان؛(43) شهيد بر جانها

کرامات شهیدان؛(43) شهيد بر جانها

من اين شعر را چند بار نزد خودم تكرار نمودم. در طى روز روى مسأله اى فكر مى كردم كه آيا آن را انجام دهم يا نه؟ در يك لحظه به ذهنم گذشت كه آن را انجام ندهم. اين جريان از يادم رفت و سپرى شد، تا اين كه شب به محل هميشگى قرار با آقا رفتم.
وجودش لازم تر بود

وجودش لازم تر بود

داستانی که می خوانید از شهید علی اصغر سبزیکار به روایت مادر شهید است. شهید سبزیکار معاون اطلاعات و عملیات تیپ مستقل 21 امام رضا (ع) در تاریخ بیست و یکم بهمن سال 1364 در عملیات والفجر8 در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
خاطرات شهید علی اصغر سبزیکار؛ افق نگاه اصغر

خاطرات شهید علی اصغر سبزیکار؛ افق نگاه اصغر

داستانی که می خوانید از شهید علی اصغر سبزیکار به روایت همرزم شهید است. شهید سبزیکار معاون اطلاعات و عملیات تیپ مستقل 21 امام رضا (ع) در تاریخ بیست و یکم بهمن سال 1364 در عملیات والفجر8 در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
من21 بهمن مي آيم

من21 بهمن مي آيم

داستانی که می خوانید از شهید علی اصغر سبزیکار به روایت مادر شهید است. شهید سبزیکار معاون اطلاعات و عملیات تیپ مستقل 21 امام رضا (ع) در تاریخ بیست و یکم بهمن سال 1364 در عملیات والفجر8 در اروند رود بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.