آنچه می بینید مجموعه 72 کتاب صوتی و الکترونیکی از 72 شهید شاخص استان خراسان رضوی است که در ادامه مطلب جهت مطالعه و دانلود ارائه می شود.

به گزارش نوید شاهد خراسان رضوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی طی پروژه‌ای 10 مرحله‌ای به معرفی سبک زندگی قهرمانان حوزه ایثار و شهادت به نسل جوان پرداخته است. بر این اساس کتاب‌های جیبی، الکترونیکی و کتاب صوتی، 72 تن از شهیدان شاخص استان از میان شهیدان انقلاب اسلامی، ترور، دفاع مقدس، مرزبانی، دیپلمات و مدافع حرم منتشر و رونمایی شده است. 

در ذیل لینک های ارجاع به این مجموعه را جهت مطالعه و دریافت مشاهده می نمایید.

 

 
شهید آیت الله سید حسن مدرس

فرازهایی از زندگی
شهید آیت الله سید حسن مدرس

جلد یک ایثارنامه

شهید حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی

فرازهایی از زندگی
شهید حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی

جلد 2 ایثارنامه

سرباز شهید محسن مباشر کاشانی

فرازهایی از زندگی
سرباز شهید محسن مباشر کاشانی

جلد 3 ایثارنامه

شهید آیت اللّه مرتضی مطهری

فرازهایی از زندگی
شهید آیت اللّه مرتضی مطهری

جلد 4 ایثارنامه

امیر سرلشگر شهید محمود منظم تولائی

فرازهایی از زندگی
امیر سرلشگر شهید محمود منظم تولائی

جلد 5 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید بابا محمد رستمی رهورد

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید بابا محمد رستمی رهورد

جلد 6 ایثارنامه

شهید حجت الاسلام سید عبدالکریم هاشمی نژاد

فرازهایی از زندگی
شهید حجت الاسلام سید عبدالکریم هاشمی نژاد

جلد 7 ایثارنامه

شهید محمد رواقی

فرازهایی از زندگی
شهید محمد رواقی

جلد 8 ایثارنامه

شهید جواد اسداله زاده

فرازهایی از زندگی
شهید جواد اسداله زاده

جلد 9 ایثارنامه

شهید علی اکبر دهقان

فرازهایی از زندگی
شهید علی اکبر دهقان

جلد 10 ایثارنامه

شهید حجت الاسلام سید محمد تقی حسینی طباطبایی

فرازهایی از زندگی
شهید حجت الاسلام سید محمد تقی حسینی طباطبایی

جلد 11 ایثارنامه

شهید سید عبدالحمید دیالمه

فرازهایی از زندگی
شهید سید عبدالحمید دیالمه

جلد 12 ایثارنامه

شهید قاسم صادقی گرمه

فرازهایی از زندگی
شهید قاسم صادقی گرمه

جلد 13 ایثارنامه

شهید سید رضا کامیاب

فرازهایی از زندگی
شهید سید رضا کامیاب

جلد 14 ایثارنامه

سردار شهید محمد طرحچی طوسی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید محمد طرحچی طوسی

جلد 15 ایثارنامه

سردار سرلشگر شهید یوسف کلاهدوز قوچانی

فرازهایی از زندگی
سردار سرلشگر شهید یوسف کلاهدوز قوچانی

جلد 16 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید ابوالقاسم عصاریان

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید ابوالقاسم عصاریان

جلد 17 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید حسن علیمردانی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید حسن علیمردانی

جلد 18 ایثارنامه

شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی قوچانی

فرازهایی از زندگی
شهید حجت الاسلام سید عباس موسوی قوچانی

جلد 19 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید حسین شوریده

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید حسین شوریده

جلد 20 ایثارنامه

سردار سرلشگر شهید محمد مهدی خادم الشریعه

فرازهایی از زندگی
سردار سرلشگر شهید محمد مهدی خادم الشریعه

جلد 21 ایثارنامه

سردار شهید محمود امیرخانی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید محمود امیرخانی

جلد 22 ایثارنامه

سردار شهید عباس ولی نژاد زوارق

فرازهایی از زندگی
سردار شهید عباس ولی نژاد زوارق

جلد 23 ایثارنامه

امیر سرلشگر شهید غلامرضا مخبری

فرازهایی از زندگی
امیر سرلشگر شهید غلامرضا مخبری

جلد 24 ایثارنامه

سردار شهید حسین امین مقدم

فرازهایی از زندگی
سردار شهید حسین امین مقدم

جلد 25 ایثارنامه

سردار شهید رمضان عامل گوشه نشین

فرازهایی از زندگی
سردار شهید رمضان عامل گوشه نشین

جلد 26 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید آیت اللّه حسن آزادی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید آیت اللّه حسن آزادی

جلد 27 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید ابوالفضل رفیعی سیج

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید ابوالفضل رفیعی سیج

جلد 28 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید مهدی میرزایی صفی آبادی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید مهدی میرزایی صفی آبادی

جلد 29 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید هاشم ساجدی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید هاشم ساجدی

جلد 30 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید عبدالحسین برونسی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید عبدالحسین برونسی

جلد 31 ایثارنامه

سردار شهید محمد طاهری

فرازهایی از زندگی
سردار شهید محمد طاهری

جلد 32 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید ولی اله چراغچی مسجدی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید ولی اله چراغچی مسجدی

جلد 33 ایثارنامه

شهید مهدی یعقوبی

فرازهایی از زندگی
شهید مهدی یعقوبی

جلد 34 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید مصطفی تقی جراح

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید مصطفی تقی جراح

جلد 35 ایثارنامه

سردار سرلشگر شهید محمود کاوه

فرازهایی از زندگی
سردار سرلشگر شهید محمود کاوه

جلد 36 ایثارنامه

سردار شهید سیّد هاشم آراسته

فرازهایی از زندگی
سردار شهید سیّد هاشم آراسته

جلد 37 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید مهدی فرودی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید مهدی فرودی

جلد 38 ایثارنامه

سردار شهید علیرضا عاصمی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید علیرضا عاصمی

جلد 39 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید محمد فرومندی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید محمد فرومندی

جلد 40 ایثارنامه

سردار شهید علی نجفی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید علی نجفی

جلد 41 ایثارنامه

سردار شهید عباس خوش سیما

فرازهایی از زندگی
سردار شهید عباس خوش سیما

جلد 42 ایثارنامه

سردار شهید علی اصغر حسینی محراب

فرازهایی از زندگی
سردار شهید علی اصغر حسینی محراب

جلد 43 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید رضا خضرائی راد

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید رضا خضرائی راد

جلد 44 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید حمیدرضا شریف الحسینی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید حمیدرضا شریف الحسینی

جلد 45 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید سید محمدتقی رضوی مبرقع

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید سید محمدتقی رضوی مبرقع

جلد 46 ایثارنامه

سردار شهید حسین جمعه طرقبه

فرازهایی از زندگی
سردار شهید حسین جمعه طرقبه

جلد 47 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید حسن آقاسی زاده شعر باف

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید حسن آقاسی زاده شعر باف

جلد 48 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید سید علی حسینی ابراهیم آبادی

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید سید علی حسینی ابراهیم آبادی

جلد 49 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید محمد حسن نظر نژاد

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید محمد حسن نظر نژاد

جلد 50 ایثارنامه

امیر سرلشگر شهید محمد جعفر نصر اصفهانی

فرازهایی از زندگی
امیر سرلشگر شهید محمد جعفر نصر اصفهانی

جلد 51 ایثارنامه

سردار سرلشگر شهید محمد ناصر ناصری جازار

فرازهایی از زندگی
سردار سرلشگر شهید محمد ناصر ناصری جازار

جلد 52 ایثارنامه

امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

فرازهایی از زندگی
امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

جلد 53 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید محمدجواد مهدیان پور

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید محمدجواد مهدیان پور

جلد 54 ایثارنامه

سردار سرلشگر شهید نورعلی شوشتری

فرازهایی از زندگی
سردار سرلشگر شهید نورعلی شوشتری

جلد 55 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید رجبعلی محمدزاده

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید رجبعلی محمدزاده

جلد 56 ایثارنامه

سردار شهید علیرضا توسلی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید علیرضا توسلی

جلد 57 ایثارنامه

سردار شهید رضا بخشی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید رضا بخشی

جلد 58 ایثارنامه

سردار سرتیپ شهید محسن قاجاریان

فرازهایی از زندگی
سردار سرتیپ شهید محسن قاجاریان

جلد 59 ایثارنامه

سردار سرلشگر شهید غلامرضا سمائی فیض آبادی

فرازهایی از زندگی
سردار سرلشگر شهید غلامرضا سمائی فیض آبادی

جلد 60 ایثارنامه

امیر سرتیپ شهید فرامرز عباسی

فرازهایی از زندگی
امیر سرتیپ شهید فرامرز عباسی

جلد 61 ایثارنامه

سردار شهید جهانگیر نارنجی کاهو

فرازهایی از زندگی
سردار شهید جهانگیر نارنجی کاهو

جلد 62 ایثارنامه

سردار شهید حسین قاینی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید حسین قاینی

جلد 63 ایثارنامه

سردار شهید حسین شیدایی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید حسین شیدایی

جلد 64 ایثارنامه

سردار شهید غلامرضا پروانه

فرازهایی از زندگی
سردار شهید غلامرضا پروانه

جلد 65 ایثارنامه

سردار شهید اسحاق اسدی جیز آبادی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید اسحاق اسدی جیز آبادی

جلد 66 ایثارنامه

سردار شهید سید ابراهیم شجیعی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید سید ابراهیم شجیعی

جلد 67 ایثارنامه

سردار شهید ابوالقاسم فیروزیان سررودی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید ابوالقاسم فیروزیان سررودی

جلد 68 ایثارنامه

سردار شهید حسن انفرادی حسن آباد

فرازهایی از زندگی
سردار شهید حسن انفرادی حسن آباد

جلد 69 ایثارنامه

سردار شهید مجید افقهی فریمانی

فرازهایی از زندگی
سردار شهید مجید افقهی فریمانی

جلد 70 ایثارنامه

امیر سرلشگر شهید جهانشیر رأفتی جاویدان

فرازهایی از زندگی
امیر سرلشگر شهید جهانشیر رأفتی جاویدان

جلد 71 ایثارنامه

امیر سرلشگر ناصر حبیبی زهام

فرازهایی از زندگی
امیر سرلشگر ناصر حبیبی زهام

جلد 72 ایثارنامه

نوید شاهد خراسان رضوی
 
طراح و برنامه نویس: علی زارع
برچسب ها
غیر قابل انتشار : ۰
در انتظار بررسی : ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
0
0
با تشکر فراوان


قبلا برای گوش دادن کتابهای صوتی به اینجا میومدم
اما مدتیه دیگه لست کتابا نمیاد
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده