نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بخش چهارم| آموزش مجازی و مشاوره؛ نقش عزّت نفس و تاب‌آوری در پیشگیری از اعتیاد

بخش چهارم| آموزش مجازی و مشاوره؛ نقش عزّت نفس و تاب‌آوری در پیشگیری از اعتیاد

نوید شاهد - اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان‌های استان تهران، با استفاده از اساتید دانشگاه در حوزه روانشناسی سلامت، 9 ویدئو برای اطلاع رسانی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تهیه کرده است و از این رو پایگاه خبری نوید شاهد شهرستان‌های استان تهران قسمت چهارم این آموزش با عنوان: «نقش عزّت نفس و تاب‌آوری در پیشگیری از اعتیاد» را تقدیم مخاطبان می‌کند.
بخش سوم| آموزش مجازی و مشاوره، نقش تنظیم هیجانی در پیشگیری از اعتیاد

بخش سوم| آموزش مجازی و مشاوره، نقش تنظیم هیجانی در پیشگیری از اعتیاد

نوید شاهد - اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان‌های استان تهران، با استفاده از اساتید دانشگاه در حوزه روانشناسی سلامت، 9 ویدئو برای اطلاع رسانی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تهیه کرده است و از این رو پایگاه خبری نوید شاهد شهرستان‌های استان تهران قسمت سوم این آموزش با عنوان: «نقش تنظیم هیجانی در پیشگیری از اعتیاد» را تقدیم مخاطبان می‌کند.
بخش دوم| آموزش مجازی و مشاوره؛ مهارت‌های ارتباطی

بخش دوم| آموزش مجازی و مشاوره؛ مهارت‌های ارتباطی

نوید شاهد - اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان‌های استان تهران، با استفاده از اساتید دانشگاه در حوزه روانشناسی سلامت، 9 ویدئو برای اطلاع رسانی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تهیه کرده است و از این رو پایگاه خبری نوید شاهد شهرستان‌های استان تهران قسمت دوم این آموزش با عنوان: «مهارت‌های ارتباطی» را تقدیم مخاطبان می‌کند.
بخش اول| آموزش مجازی و مشاوره توسط بنیاد شهرستان های استان تهران

بخش اول| آموزش مجازی و مشاوره توسط بنیاد شهرستان های استان تهران

نوید شاهد - اداره مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان‌های استان تهران، با استفاده از اساتید دانشگاه در حوزه روانشناسی سلامت، 9 ویدئو برای اطلاع رسانی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تهیه کرده است و از این رو پایگاه خبری نوید شاهد شهرستان‌های استان تهران قسمت اول این آموزش با عنوان: «اعتماد به نفس در پیشگیری از اعتیاد» را تقدیم مخاطبان می‌کند.
آموزشی مقدماتی ورزش دارت|بخش اول

آموزشی مقدماتی ورزش دارت|بخش اول

نوید شاهد - اداره ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امورایثارگران، در راستای توسعه و تعمیم ورزش‌های همگانی در میان ایثارگران معزز، ویدیوی آموزش مجازی دارت که در 4 قسمت تهیه و تدوین شده است. قسمت اول این آموزش مجازی را در نوید شاهد شهرستان‌های استان تهران تماشا کنید.
پربازدید ها