نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

قهرمانان واقعی شهدا هستند

قهرمانان واقعی شهدا هستند

شاهین عسگریان رئیس بنیاد شهیدگفت: بی تردید قهرمانان اصلی انقلاب اسلامی شهدایی بودند که با نثار جان خویش در راه اسلام و انقلاب به سعادت واقعی در دنیا و آخرت نایل شدند و بر همگی ما واجب است همچون همیشه محکم و استوار قدم برداریم.
همیشه مسافر زندگی نامه داستانی شهید «مصطفی چمران»

همیشه مسافر زندگی نامه داستانی شهید «مصطفی چمران»

روایت داستانی زندگی و جنگ مهندس شهید، مصطفی چمران در قالب كتاب "همیشه مسافر" به قلم حسین نصرالله زنجانی، از سوی نشر آل احمد منتشر شده است.
پروانگی یک شمع زندگی نامه داستانی شهید «سیدعلی محسنی»

پروانگی یک شمع زندگی نامه داستانی شهید «سیدعلی محسنی»

روایت داستانی زندگی و جنگ مهندس شهید، سیدعلی محسنی در قالب كتاب "پروانگی یک شمع" به قلم سیدعباس فاطمی و اکرم احمدی، از سوی انتشارات فاتحان منتشر شده است.
عصر روز سوم زندگی نامه داستانی شهید «محمد طرح چی»

عصر روز سوم زندگی نامه داستانی شهید «محمد طرح چی»

روایت داستانی زندگی و جنگ مهندس شهید، محمد طرح چی در قالب كتاب "عصر روز سوم" به قلم سیدعلیرضا مهرداد، از سوی انتشارات فاتحان منتشر شده است.
دیدار با مادر شهید ترور

دیدار با مادر شهید ترور "صراحی عشریه"

صبح دیروز رئیس بنیاد شهید فیروزکوه با مادر شهید ترور "صراحی عشریه" دیدار و از مادر این شهید گرانقدر دلجویی کرد.
دیدار رئیس بنیادشهید فیروزکوه با خانواده شهید

دیدار رئیس بنیادشهید فیروزکوه با خانواده شهید "علی آهنگر"

صبح دیروز رئیس بنیاد شهید فیروزکوه با خانواده شهید "علی آهنگر" دیدار و از پدر و مادر این شهید گرانقدر دلجویی کرد.