نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

تصاویر منتشر نشده از شهيد حسين مصباح

تصاویر منتشر نشده از شهيد حسين مصباح

چهارم شهریور 1343، در روستای خضری از توابع شهرستان گناباد به دنیا آمد. پدرش محمد، کارمند بود و مادرش نصرت نام داشت
تصاویر منتشر نشده از شهيد كاظم طاهريان

تصاویر منتشر نشده از شهيد كاظم طاهريان

یکم آبان 1340، در روستای ابراهیم آباد از توابع شهرستان کاشمر به دنیا آمد. پدرش علیرضا و مادرش طلعت نام داشت

تصاویر منتشر نشده از شهيد مسلم لشكري كلات

دهم مهر1360، با سمت فرمانده گروهان در میمک بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
تصاویر منتشر نشده شهيد محمدحسن نيك فرد

تصاویر منتشر نشده شهيد محمدحسن نيك فرد

یکم فروردین 1339، در شهرستان مشهد به دنیا آمد. پدرش ماشاءالله و مادرش زهرا نام داشت
تصاویر منتشر نشده از شهيد امير منصوري

تصاویر منتشر نشده از شهيد امير منصوري

با سمت آرپی‌جی‌زن در مهران بر اثر شکستگی سر، شهید شد.